Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

Hüseyin AKSU Aydın Özel Haber de - AydınÖzel Haber
   
 Hüseyin AKSU Aydın Özel Haber de

Hüseyin AKSU Aydın Özel Haber de
 Yazı Boyutu

 Tarih : 16.9.2011 - 04:04:18 


Aydın Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Aksu Aydın Özel Haber de Köşe yazısı yazmaya başlıyor.


Aydın Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Aksu Aydın Özel Haber de Köşe yazısı yazmaya başlıyor. Aydın Özel Haber olarak Sayın Hüseyin Aksu ya Hoşgeldin diyoruz..
 
Hüseyin Aksu Kimdir ?
 
Özgeçmiş

 
 

 

ADI SOYADI______________:    HÜSEYİN AKSU

DOĞUM YERİ VE YILI______:    1948 – ISPARTA/YALVAÇ

BABA ADI________________:   ALI RIZA

  

     E Ğ İ T İ M       D U R U M U

 

  1. Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1971 Ankara.
  2. Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1973 Ankara.
  3. Doktora Çalışması , Wisconsin Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mühendislik Mekaniği Bölümü, (neticelenmedi) 1973-1976, A.B.D

 

     A K A D E M İ K    D E N E Y İ M İ

  

1.1970-71 dönemi; “CS200  Introduction to Computers and Programming” Orta Doğu   

                               Teknik Üniversitesi, Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, Ankara.

 2. 1971-72 Dönemi; “CS200 Introduction to Computers and Programming”, Orta Doğu

                                Teknik Üniversitesi, Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, Ankara.

 3.1972-73 Dönemi; “CS200 Introduction to Computers and Programming”, Orta Doğu

                               Teknik Üniversitesi, Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, Ankara.

 4. 1973                  ; “Introduction to Computer Progrramming”, Türkiye Bilişim derneği,

                               60 saatlik hızlı kurs, Ankara.

 5.  1971-72            ; “Computer Applications in Structural Analyses”, Orta Doğu Teknik

                              Üniverstiesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 24 saatlik kurs, Ankara.   

 6. 1974 Güz Dönemi;  “ Mech 501  Advanced Strength of Materials”,  Wisconsin                                                         

                             Üniversitesi, Mühendislik Mekaniği Bölümü, Milwaukee, A.B.D.

 7. 1974 Güz Dönemi; “ Mech 201  Engineering Mechanics – Statics” , Wisconsin                

                             Üniversitesi Mühendislik Mekaniği Bölümü, Milwaukee, A.B.D.

 8.  1975 Bahar Dönemi; “Mech 401 İntermediate Strength of Materials”, Wisconsin 

                                 Üniversitesi, Mühendislik Mekaniği Bölümü, Milwaukee, A.B.D.

  9.  1975 Bahar Dönemi; “Mech 303 Strength of Materials”, Wisconsin Üniverstiesi,

                                Mühendislik Mekaniği Bölümü, Milwaukee, A.B.D

 10. 1983 Bahar Dönemi; “CS200 Introduction to Computers and Programming”,                                 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Ankara.

 11. 2003 Güz dönemi; “ CP 419 Visions and Strategies for Spatial Planning”, Orta Doğu

                               Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

                               Bölümü, Ankara

12. 2004 Güz dönemi; “ CP 419 Visions and Strategies for Spatial Planning”, Orta Doğu

                               Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

                               Bölümü, Ankara

13. 2005-2006   "CRP 414  Urban Project Management", Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

                               Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

  

       M E S L E K İ       Y A Y I N L A R I

 

_         “Specialized Computer Languages  in Civil Engineering I, ICES-STRUDL-I”, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1971.

 _         “Specialized Computer Languages  in Civil Engineering II, COGO”, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1971.

 _         “Specialized Computer Languages  in Civil Engineering III, HYDRO”, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1971.

 _         Aktaş,Z., ile birlikte, “İnşaat Mühendisliği Uygulamaları  için STRESS” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayın No:182, 164 s., Ankara, 1972.

 _         “FORTRAN Programları için Overlay Tekniği” O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1972.

 _         “Numerical Solution of Linear Boundary Value Problems by İnitial Value Methods” O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1973.

 _         “Solution of heat flow Problem in Two Dimensional Media by Finite Element Method”, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1973.

 _         “Solution of Torsion Problem of Rod with İrregular Cross Section by Finite Element Method”,O.D.T.Ü Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1973.

 _         “Mühendislik Uygulamaları için Probleme Dönük Kompüter Dillerinin geliştirilmesi” Türkiye Bilişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 3-4, Ankara, Ocak1973.

 _         “Derivation of Thin Shell Equilibrium Equations from Elasticity Equations of  Equilibrium in Orthogonal Curvilinear Coordinates”, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1973.

 _         O.D.T.Ü. Uygulamalı Araştırma Gurubu İle, “T.C Köy İşleri   Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü ; Köy İçme Suyu Projeleri Bilgisayar Uygulamaları”, Uygulamalı Araştırma Proje Raporu, Ankara, 1973.

 _         “Bayındırlık bakanlığı İnşaat Birim Fiyatlarının Rayiçlere Göre Oluşturulması” TÜBİTAK  Yapı Araştırma Enstitüsü Proje No: 38 Raporu, Ankara, 1973.

 _         Elker C. İle Birlikte, “Gaziantep Kent Bütünü Planlama Yarışması Raporu”, T.C. İller Bankası Üçüncü Mansiyon Ödülü, Ankara, 1973.

 _         “Computer Analysis of Circular Cylindrical Barrel Shells” , Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, 1973.

 _         Aktaş, Z., Öncül, H., Ural, S., (Yardımcı olarak), “Numerical Analysis PART-I” Ders kitabı, O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü yayını, Ankara, 1973.

 _         “Analysis of Open Cylindrical shells under External Pressure by Method of Complementary Solutions”, AIAA 3. Bölge Konferansına sunulan Tebliğ, Champaign, İllinois, ABD,   Nisan, 1974.

 _         Bratanow, T., Ecer, A., Spehert, T.J.,( ile Birlikte) “Nonlinearities in the Analysis of Unsteady Flow Around Oscillating Airfoils”, University of Texas- Austin Tarafından düzenlenen Uluslararası Sempozyuma H.Aksu tarafından sunulan Tebliğ, Austin, Texas, ABD.,Eylül, 1974.

 _         Bratanow, T., Spehert, T.J., (ile birlikte) “A Rigorous Solution of Navier-Stokes Equations For Unsteady Viscous Flow at High Reynolds Numbers Around Oscillating Airfoils”, AIAA Enstitüsünce düzenlenen 8. Sıvı Plazma Dinamiği Sempozyumu’na H.Aksu tarafından sunulan Tebliğ, Hartfort, Connecticut, ABD, Haziran, 1975

 _         Bratanow, T., Spehert, T.J., Exner, G.A, (ile birlikte) “ On The Accuracy of the Solutions of the Navier-Stokes Equations For Unsteady Viscous Flow at High Reynolds Numbers” University Of Southampton Tarafından düzenlenen Uluslararası, Çevre Mühendisliği Problemleri için Matematiksel Modeller Sempozyumu, Southampton, İngiltere, Eylül, 1975.

 _         Bratanow, T., (ile birlikte), “Numerical Solutions of the Navier-Stokes Equations For Unsteady Viscous Flow around Moving Obstacles”, NASA Proje Raporu, Milwaukee, Wisconsin, ABD, Ekim, 1976.

 _         “Geniş Satıh Kaplamalı İnşaatlarda Beton Derz Kesme Teknikleri”, DLH Genel Müdürlüğü, Araştırma Raporu, Ankara, 1978.

 _         “Kent Sorunlarının Virüsleri”, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Uluslararası IV. Yapı ve Yaşam Kongresi’ne  Sunulan Tebliğ, Bursa, Mayıs, 1992.

 _         “İmar ve İskan Reformu”, T.M.M.O.B İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 1993

 _         “Erzincan Depremi, Afet Sonrası Yeniden Yapılanma Modeli”, Mimarlık Dergisi, Sayı 248, Ağustos, 1992.

 _         “Konut Finansmanı Araştırması – Cilt I, Türkiye’de Konut ve Konut Finansmanı Uygulamaları”, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Araştırma Raporu, Ankara, Eylül, 1992.

 _         “Konut Finansmanı Araştırması – Cilt II, Konut Finansman Modeli Önerisi”, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Araştırma Raporu, Ankara, Eylül, 1992.

 _         “Aydın Kenti  Gelişme ve Kalkınma Master Planı”, Aydın Belediyesi yayınları, Aydın, Haziran, 1994.

 _         “Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi”, Aydın Belediyesi yayınları, Aydın, Temmuz , 1995.

 _         “İdari Yapılanma Reformunun altyapısı – DEMBİS – Devlet Merkezi Bilgi Sistemi”, Aydın Belediyesi yayınları,  Aydın, Ocak, 1996.

 _         “Kalkınma ve Planlama için Devlet Merkezi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi”, Aydın Belediyesi Yayınları, Aydın, Mart, 1996.

 _         “Bölge Kalkınma Planları Hazırlanması; Esas, Usul ve İlkeler “, Aydın Belediyesi Yayınları, Aydın, Mayıs, 1996.

 _         “Yerel Yönetim Reformu”, Aydın Belediyesi Yayınları, Aydın, Nisan,1997.

 _         “İnsan Hakları – Tanım ve Kapsamı Hakkında”, Aydın Belediyesi yayınları, Aydın Valiliği İnsan Hakları Kurulu, Aydın, Temmuz, 2000

 _         “Aydın Kadın Platformu – Toplumsal Gelişme Projesi”, Aydın Belediyesi Yayınları, Aydın, Aralık, 2001.

 _         “Sustainable Development in Tourism, in Turkey”, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından düzenlenen; Uluslar arası “Turizmde sürdürülebilir kalkınma” sempozyumuna sunulan makale, Berlin, Almanya, Temmuz, 2000.

 _         “European Urban Charter – Information Technologies”,  Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından düzenlenen; European Urban Charter – Revision  Sempozyumuna sunulan makale, Sofya, Bulgaristan, 11-13. Ekim. 2001.

 _         “International  Problems and Ethichs of İnformatıon and Telecommunication Technologies”,  International Symposıum on Remote Control ve Remote Sensing Technologies , İstanbul, 2002.

 _         “Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve Mali Gücün Güçlendirilmesi”, Konrad Adenaur Vakfı, 21. Yüzyılda Yerel Yönetimler Kongresi, Ankara, Mart.2001.

 _         “Türkiye Ulusal Eğitime Destek Projesi – Uygulama Planı”, Aydın Belediyesi Yayınları, Aydın, Mart, 2001.

 _         “Globalleşen Dünyada, Avrupa Birliği Kapısında- ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM”, Kitap, Kültür Bakanlığı ISBN: 975-288-277-3, Aydın, Mayıs,2003.

  

     Ç A L I Ş T I Ğ I   K U R U L U Ş L A R

 

1 9 6 9 – 1 9 7 1 

_ O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, Öğ.Asistan, Öğretim ve araştırma Görevleri,

GEMAŞ Genel Mühendislik A.Ş, Proje ve Bilgisayar Uzmanı,

_ HAMİ GÜRÜN Mühendislik Bürosu, Proje ve Bilgisayar Uzmanı

O.D.T.Ü Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, çeşitli Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına ait Uygulamalı Araştırma Projelerinde, danışmanlık ve uzmanlık görevleri,

 

1 9 7 1  -  1 9 7 3

_ O.D.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, Öğretim Üyesi,

Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Öğretim Üyesi,

_ EGERAN A.Ş., Ankara Belediyesi Metro Tasarım Bürosu,Bilgisayar Uzmanı

 

1 9 7 3    -  1 9 7 6

_ Wisconsin Üniversitesi Mühendislik Mekaniği Bölümü, Öğretim Üyesi,

NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, Proje No: NGR-50-007-001, Proje Direktörü

_ Badger Meter Inc., Wisconsin, A.B.D.,Danışman

_ Mortgage Associates Inc., Wisconsin, A.B.D., Danışman

 

1 9 7 6  -  1 9 7 8

FİBATAŞ Orman Ürünleri Entegre Sanayi A.Ş., Proje Direktörü

BADUR İnşaat, Ankara,  Teknik Danışman

BADUR İnşaat, Dalaman Hava Alanı Altyapı İnşaatı,Genel Koordinatör.

 

1 9 7 8  -  1 9 8 3

ESTA Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kurucu Ortak ve Yön.Kur.Başkanı

_ MAP Organizasyon A.Ş., Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

_ E.A.S.T  DIŞ Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

_ AN-AS Anadolu Asfalt ve Taahhüt A.Ş., Kayyum (Genel Müdür)

Çeşitli Toplu Konut Kooperatifleri, Kurucu Ortak, Koordinatör ve Yatırım Danışmanı

_ Çeşitli Belediyeler, İmar ve Yatırım Danışmanlığı

 

1 9 8 3  -  1 9 9 3

O.D.T.Ü.  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi.

_ BATI  İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, ana hissedar, Yön. Kurulu Başk.

_ BATI Yapı Elemanları Endüstri ve Tic. A.Ş.,ana hissedar, Yön. Kurulu Başk.

_ BATI Pazarlama, İthalat ve İhracat A.Ş., ana hissedar, Yön. Kurulu Başkanı

_ BATI BİLGİ İşlem Endüstri ve Ticaret A:Ş., ana hissedar, Yön. Kurulu Başk.

_ Çeşitli Belediyeler, İmar ve Yatırım Danışmanlığı

_ Aydın Ticaret Odası, İnşaat Meslek Komitesi Başkanlığı

_ T.C Başbakanlık Toplu İdaresi Başkanlığı, Başkanlık Danışmanı

 

1 9 9 4  -  2 0 0 2

Aydın Belediye Başkanı (2 dönem)

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı, Strasbourg, Fransa

-  Aydın kentinde Kurucusu olduğu 3 vakıf, 4 Kooperatif, 3 dernek başkanlığı

 

2 0 0 2   -   2 0 0 4

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Öğretim Üyesi

- ASYAV, AYSEV, AKVAK Vakıf Başkanlığı

AYKONUT, ASTİS  Kooperatif Başkanlığı

- BATI İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Yön.Kurulu Başkanı

BATI-BİLGİ İŞLEM  Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yön. Kurulu Başkanı

BATI-SİGORTA  Sigortacılık A.Ş. , Yön. Kurulu Başkanı

-  KENT-MAP Kent Yönetim, Müşavirlik, Mühendislik, Planlama A.Ş., Yön. Kurulu Başkanı

2 0 0 2   -   2 0 0 6

-  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Öğretim Üyesi

ASYAV, AYSEV, AKVAK Vakıf Başkanlığı

- AKSU HOLDİNG  İcra Kurulu Başkanı

  

          M E S L E K  i       T E C R Ü B E S İ

  

1 9 6 9  -  1 9 7 3   Yılları arasında ;

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde akademik ve uygulamalı araştırmalar yaptı.Bu çalışmaları arasında ; mühendislik projelerinin bilgisayar ile çözümleri, nümerik analiz, betonarme, kabuk ve tonoz yapıların, karayollarının, içme suyu ve uyguladığı bilgisayar program paketleri bulunmaktadır.

Bu dönemde, çeşitli inşaat ve proje firmalarında, uygulama ve danışmanlık yaptı.Ayrıca, şehir planlaması dalında bilgisayar program paketleri geliştirdi; profesyonel  danışmanlık ve uygulamalar yaptı.

Aynı dönemde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektronik Hesap Bilimleri Bölümünde ders verdi. İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen “Bilgisayar Dilleri ve Uygulamaları” konusundaki kurslara öğretim görevlisi olarak katıldı. Bu arada, Elazığ Devlet Mühendislik ve mimarlık Akademisi, Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde, özel sözleşme ile öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Devlet Planlama Teşkilatı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen uygulamalı araştırma projelerinde görev aldı. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından verilen görevle  O.D.T.Ü bünyesinde kurulan, Bilgisayar İthalinde Fizibilite Değerlendirme Komisyonunda görev aldı.

 

1 9 7 3   -  1 9 7 6  Yılları arasında

Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans üstü çalışmalarına ve mesleki hizmetlerine devam etti;

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi) tarafından finanse edilen bir araştırma projesini, Proje Direktörü olarak yönetti.

Wisconsin Üniversitesi, Mühendislik Mekaniği Bölümünde Lisans ve Lisans üstü seviyede; statik, İleri Mukavemet, Elastik ve Plastik Teori konularında ders verdi. Bulunduğu Eyaletteki bazı sanayi kuruluşlarına teknik danışmanlık yaptı.

Hava alanı ve karayolu inşaatları; asfalt ve beton kaplama teknikleri konularında Türk firmaları adına, A.B.D içinde, makine parkı seçimi, şantiye organizasyonu ve işletme teknikleri üzerinde araştırma ve uygulamalar yaptı. Muğla-Dalaman ve İzmir-Efes Hava alanları altyapı inşaatlarının, makine parkı seçimi, navlun ve gümrükleme işlemlerini sonuçlandırdı. 

 

1 9 7 6  -  1 9 7 8   Yılları arasında;

 FİBATAŞ Orman Ürünleri Entegre Sanayi A.Ş. adına, Fabrika ve tesislerin; fizibilite, proje ve kuruluş çalışmalarını tam yetki ile yönetti. Bu amaçla, teknik çalışmaları ve ticari müzakereleri yürütmek üzere, dört aylık bir süre ile Finlandiya, Batı Almanya, Fransa ve İtalya’da başkanlığını yaptığı bir teknik kadro ile çalışmalar yaptı. Dalaman Hava Alanı, İrtibat Yolları ve Altyapı İnşaatı’nı, genel koordinatör olarak bir yıl süre ile yönetti. Bu sırada, Dalaman ve İzmir- Efes  Hava Alanının altyapı projelerini tanzim etti.

 

1 9 7 8  -  1 9 8 3   Yılları arasında;

 1978 yılında, İnşaat Sektöründe, serbest ticari faaliyetlerine başladı. 1979 yılında ESTA Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. ve MAP Organizasyon  Koll. Şti. ortağı ve yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu şirketlerin yükümlenerek sonuçlandırdığı inşaat ve taahhüt hizmetlerini yürüttü; Projelendirme ve imar  planlama işlerinde yönetici  ve plan müellifi olarak görev aldı. 

1982 yılında E.A.S.T. Dış Ticaret AŞ. Kurucu ortakları arasında yer aldı ve yönetim  kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yöneticisi ve hissedarı bulunduğu bu şirketlerin yanı sıra bazı büyük konut kooperatiflerinin koordinatör ve yatırım danışmanlığı ile  kontrol mühendisliği hizmetlerini sürdürdü. 

1983 yılında Ankara Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesinin ataması ile tasfiye halindeki AN- AS Anadolu Asfalt Taahhüt AŞ. ni  tam yeki ile Kayyum olarak yönetti. 

1983 yılında Orta Doğu Teknik üniversitesinde Ek Görevli Öğretim Üyesi olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ders verdi. 

 

1 9 8 4  -  1 9 9 3  Yılları arasında; 

Batı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ni kurdu ve ana hissedar ve Genel Müdür olarak Şirketin tüm faaliyetlerinde Yönetici ve Mühendis olarak görev yaptı. Daha sonra; 

· BATI Yapı Elemanları Endüstri ve Ticaret A.Ş.,

· BATI Pazarlama, İthalat ve ihracat A.Ş.,

· BATI Bilgi İşlem Endüstri ve Ticaret A.Ş. 

     Şirketlerini Kurdu ve bu Şirketlerde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösterdi. BATI  Şirketler Topluluğu bünyesinde organize ve taahhüt edilen sayısı 100’a yaklaşan Toplu Konut Yatırımlarında; yatırım Planlanması, arsa üretilmesi, imar planlama, Projelendirme, İdari ve Hukuki danışmanlık hizmetlerini bilfiil yürüttü. Bu meyanda, bu projelerle ilgili Belediyelere İmar Planlaması ve Yatırım Konularında sözleşmeli veya fahri olarak danışmanlık yaptı. 

 

1 9 9 3  -  2 0 0 2  Yılları arasında; 

27.Mart.1994 tarihinde seçildiği Aydın Belediye Başkanlığı görevini, 18. Mart.1999 tarihinden sonra ikinci dönemde devam ettirdi. Belediye başkanlığı Döneminde; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye heyetinde görev aldı; Kongreye bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığına seçildi. Komite başkanlığı döneminde; şehircilik, çevre, Bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri, sürdürülebilir kalkınma konularında bilimsel çalışmalar yürüttü ve sempozyumlar düzenledi.  

Bu dönemde, Belediye başkanı olarak binlerce projeye imza attı. Toplumsal kalkınma ve kent yönetim modelleri üzerinde uygulamalar geliştirdi. Kent mevzuatı üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmaları uygulamaya geçirdi.  Bilgi sistemleri üzerinde reform tasarıları hazırladı ve Aydın Kent Bilgi Sistemini 1995 yılında faaliyete geçirdi. Bu meyanda, kent planlaması, kentsel tasarım, kentsel ıslah projeleri geliştirdi ve uyguladı. 

 

2 0 0 2  -  2004  Yılları arasında;

 Aydın Kalkınma Projesi ve Sosyal Kent Projesi Konusunda çalışmalar ve araştırmalar yürüttü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde ders verdi. Türkiye Belediler Birliği adına, Yerel Yönetim Reformu tasarısı çalışmalarına katıldı.  20’ye yakın, bilimsel konferans ve panele konuşmacı olarak katıldı. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi, Komite Başkanlığı görevini sürdürdü; bu görev çerçevesinde iki uluslar arası Sempozyum düzenledi ve koordine etti.

  

          D A N I Ş M A N L I K     H İ Z M E T L E R İ

 

- GEMAŞ Genel Mühendislik A.Ş., Bilgisayar Uygulama Danışmanlığı, Ankara, 1970.

- Devlet Planlama Teşkilatı, Fizibilite Değerlendirme Komisyonu, Ankara,1971

- EGERAN A.Ş., Bilgisayar Uygulama Danışmanlığı, Ankara,1972

- TUNA Mühendislik A.Ş., Bilgisayar Uygulama Danışmanlığı, Ankara,1973

- BADGER-METER Inc., Makine Tasarımı Danışmanlığı, A.B.D., 1974

- Wisconsin Gasket Co., Makine Tasarımı Danışmanlığı, A.B.D., 1974

- Mortgage Associates Inc., Ofis Otomasyonu Danışmanlığı, A.B.D., 1975

- Reht-Goldin-Siegel Construction Inc., Şantiye Yönetim Sistemleri, A.B.D., 1975

- T.C. Yerel Yönetim Bakanlığı, “Yerel Yönetimlerde yeniden Yapılanma”, Bakanlık Danışmanı, Ankara, 1978

- ES-KO Esnaf Çarşısı Yapı Kooperatifi, “Planlama ve Yatırım”, Aydın, 1978

- AY-KO Konut Yatırımları Yapı Kooperatifi, “Planlama ve Yatırım”, Aydın, 1982

- Aydın Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Aydın,1983

- Çandarlı Belediyesi,” İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, İzmir, 1983

- Eşme Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Uşak, 1983

- Milas Belediyesi,” İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Muğla, 1986

- Davutlar Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Aydın,1987

- Sincan Belediyesi, “İmar Planlama ve Toplu Konut Danışmanlığı”, Ankara, 1988

- Ortaklar Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Aydın,1989

- Germencik Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Aydın,1989

- Güzelçamlı Belediyesi, “İmar Planlama ve Yatırım Danışmanlığı”, Aydın,1992

- AKKENT, ORKENT, YEŞİL KENT, BEYAZKENT, ATAKENT, YENİBAHÇALİEVLER, BATI SİTESİ,BATI YAKASI, GÜZEL BATI, FEZA, ÇEVREKENT, ÇAMKENT, AKMARTI, ÇAMLIK, ÇAMLI-TUR, YÖREKENT, Toplu konut Kooperatifleri,”Koordinasyon ve Yatırım Danışmanlığı”, 1987-1992

T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,”Başkanlık Danışmanı”,Ankara,1992

- Bayındırlık Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu, “Yapı Denetimi Kanunu ve Yapı Denetim Mevzuatı”, Kurul Danışmanlığı, Ankara, 2000

İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, “Yerel Yönetim Reformu”, Genel Müdür Danışmanlığı, Ankara, 1997

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, “Yapı Denetim Kanunu Tasarısı”, Bakanlık Danışmanı, Ankara, 1999, Ankara

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, “Bayındırlık ve İskan Reformu Tasarısı”, Genel Müdürlük Danışmanı, Ankara, 2005

  

      YATIRIM  VE  İŞLETME   FİZİBİLİTE   ÇALIŞMALARI

 

- FİBATAŞ Orman ürünleri Entegre Sanayi A.Ş., Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu,Ankara, 1976 

- DALAMAN VE EFES Hava Alanları, Alt yapı İnşaatları Makine parkı Seçimi ve İşletme Fizibilite Raporu, Ankara, 1977 

- E.A.S.T. Dış Ticaret A.Ş , Tarım Ürünleri Depolama ve Pazarlama Tesisleri Fizibilite Raporu, Aydın, 1979 

- Kuşadası Belediyesi, ADAK Turistik Otel ve Ek Tesisleri Rehabilitasyon ve İşletme Fizibilite Raporu, Aydın, 1980 

- BİTEZ Turizm ve Endüstri A.Ş., Bodrum Turgutreis Turistik Tesisleri Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu, Muğla, 1984 

- FEZA Turizm Geliştirme Kooperatifi, Yatırım Ön Fizibilite Raporu, Muğla, 1985 

- BATI Yapı Elemanları Endüstri Ve Ticaret A.Ş., Yapı elemanları Fabrikası Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu, Aydın, 1987 

- MENÇEP -  Büyük Menderes Havzası Çevre Koruma Projesi, Uygulama Master Planı ve Fizibilite Raporu,  Aydın, 1996 

- AYJE  -  Aydın Entegre Jeotermal Projesi, Uygulama Master Planı ve Fizibilite Raporu, Aydın, 1996 

- AYSERA  - Aydın Organize Sera Bölgeleri Projesi, Uygulama Projeleri ve Fizibilite Raporu, Aydın, 1997 

- Aydın Belediyesi Altyapı Üretim Tesisleri, Üretim Projeleri ve Fizibilite Raporu, Aydın, 1997 

- TKF Bağlantı Elemanları A.Ş., “Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu”, Aydın, 2004

  

         P R O J E    VE    T E K N İ K    H İ Z M E T L E R İ

- İş Bankası, “Maraş Şube Binası Betonarme Projeleri”, Ankara, 1969

- Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, “Fakülte Hizmet Binası Betonarme Projeleri” , Ankara, 1970

- Jandarma Alay Komutanlığı,  “80 konut, Askeri Lojmanlar Betonarme Projeleri”, İzmit, 1971

- Özel Apartman, “28 konut, Betonarme Projeleri”, Bursa, 1971

- Özel Apartman, “4 gurup toplam 164 konut, Betonarme Projeleri”, İzmit, 1972

- FİBATAŞ A.Ş., “Fabrika ve sosyal Tesisler, Komple Projeleri”, İzmir, 1977

- Bayındırlık Bakanlığı, “DALAMAN ve EFES Hava Alanları, İrtibat yolu, Pist, Apron ve Taksirutlar altyapı projeleri”, Ankara, 1978

- PETKİM-İŞ Sendikası, “Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Betonarme Projeleri”, İzmir, 1979

- MAP Organizasyon Koll.Şti., “23 Konut Apartman Komple Projeleri”, Etlik , Ankara,1979

- ESKO Yapı Kooperatifi, “450 Dükkan Çarşı Komple Projeleri”, Aydın, 1979

- ESTA LTD. ŞTİ., “11 Konut Apartman Komple Projeleri”, G.O.P, Ankara, 1980

- ESTA LTD. ŞTİ., “12 Konut Apartman Komple Projeleri”, Beşevler, Ankara, 1981

- YILDIZ Yapı Koop., 40 Konut Komple Projeleri, Sincan, Ankara, 1981

- AYDIN Belediyesi, “Şehirlerarası Otobüs Terminali Komple Projeleri”, Aydın, 1982

- KUŞADASI Belediyesi, “Santral Garaj, Mimari Kesin Projeleri”, Kuşadası, 1982

- EŞME Belediyesi, “80 Dükkan Avlulu Çarşı Betonarme Projeleri”, Eşme, Uşak, 1982.

- MUSTAFA YILDIZ, “Çarşı ve iş Hanı Komple Projeleri”, Eşme, Uşak, 1982.

- FAİK YÜCEL EVİ, “Villa ve Çevre Tanzimi Komple Projeleri”, Güllük, Muğla, 1983

- Bayındırlık Bakanlığı, “Dalaman Hava Alanı Memur Lojmanları, Komple Projeleri,  160 konut”, Ankara, 1983

- ODTÜ ÇAMLIK Konut Yapı Koop., ”262 Konut Komple Projeleri”, Ankara , 1983

- BİMEY-KO Yapı Koop., “Yol Projeleri ve İhale Dosyası Hz.”, Çandarlı, İzmir, 1984

- BİMEY-KO Yapı Koop.,“Pilot Tatil köyü Komple Projeleri”, Çandarlı, İzmir, 1984

- BİMEY-KO Yapı Koop., “Örnek Konut Sitesi Komple Projeleri”, Çandarlı, İzmir, 1984

BİTEZ Turizm ve Endüstri A.Ş.,“Turistik Tesisleri Altyapı Projeleri”, Turgutreis, 1985

- BENEK Yapı Koop., “21 Konut Tati Sitesi Komple Projeleri”, Turgutreis, 1985

FEZA T.G. Koop., “Pilot Tatil köyü Komple Projeleri”, Milas, Muğla, 1985

- AYKO Konut Yapı Koop., “632 Konut Komple Projeleri”, Aydın,1985

- SEVİLYapı Koop., “24 Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1985

BATI Yapı Koop., “52 Konut Tati Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1985

- MALİYE BAKANLIĞI MENSUPLARI Yapı Koop., “162 Konut, Peyzaj, Güçlendirme ve Revizyon Projeleri”, Çankaya, Ankara, 1985

EVRENKENT Konut Yapı Koop., “320 konut, Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Akbük, Aydın, 1985

- YENİBAHÇELİEVLER Yapı Koop. “47 Konut Komple Projeleri”, Aydın,1985

- AKMARTI Yapı Kooperatifi, “132 Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1986

- ÇAMLIK Yapı Kooperatifi, “192  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri, Güzelçamlı, Aydın, 1986

- ÇAMLI-TUR Yapı Kooperatifi, “194  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri, Davutlar, Aydın, 1986

- ATAKENT Yapı Kooperatifi, “278  Konut Tatil Sitesi  Komple Projeleri, Güzelçamlı, Aydın, 1986

- AKKENT Yapı Koop. “846  Konut Toplu Konut Komple Projeleri”, Milas, Muğla 1986

- BEYAZKENT Yapı Kooperatifi, “220  Konut Toplu Konut Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1986

- BATI İnşaat A.Ş., “Batı Çiftliği Tesisleri komple Projeleri”, Ağaçlı, Söke,1986

- ÇAMKENT Yapı Kooperatifi, “86 Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

- GÜZELBATI Yapı Kooperatifi, “80  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

- AKSİTE Yapı Kooperatifi, “100  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

- YÖREKENT Yapı Kooperatifi, “82  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1987

- YEŞİLKENT Yapı Koop. “3000  Konut Toplu Konut  Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1987

- ÇEVREKENT Yapı Koop. “20.000  Konut Toplu Konut Komple Projeleri”, Sincan, Ankara 1987

- BATIYAKASI Yapı Kooperatifi, “56  Konut Tatil Sitesi Komple Projeleri”, Dikmen, Ankara, 1987

- BATI İnşaat A.Ş. Dilek Sitesi, “22  Konut Tatil Sitesi  Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

-   BATI İnşaat A.Ş., “ZEUS Turistik Otel Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

BATI Yapı elemanları A.Ş., “Fabrika ve Sosyal Tesisler Komple Projeleri”, Ortaklar, Aydın, 1987

- ORKENT Yapı Kooperatifi, “400  Konut Toplu Konut Komple Projeleri”, Ortaklar, Aydın, 1987

- GÜZELÇAMLI Belediyesi,“Hizmet Binası Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

- DAVUTLAR Belediyesi, “Hizmet Binası Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1987

-GÜZELÇAMLI Belediyesi, “Santral Garaj Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1987

- DAVUTLAR Belediyesi, “Sağlık Ocağı Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1988

- BATI İnşaat A.Ş. “BATI-HAN İşhanı, Komple Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın, 1988

- EFEKENT Yapı Koop. “846  Konut Toplu Konut Komple Projeleri”, Aydın, 1988

- HÜSEYİN AKSU, “Villa Konut ve Peyzaj Komple Projeleri”, Aydın 1988

- BATI İnşaat A.Ş. “SİVRİTEPE Tatil Köyü ve Turistik  Tesisleri Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1988

- Aydın Valiliği, “Davutlar Orta Okulu, Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1990

- BATI İnşaat A.Ş. “Batı Merkez Binası, Komple Projeleri”, Aydın, 1990

- BATI Pazarlama A.Ş., “Depo ve Restoran Komple Projeleri”, Ortaklar, Aydın, 1990

- BATI İnşaat A.Ş. “ATAKENT İş Merkezi, Komple Projeleri”, Davutlar, Aydın, 1991

BATI İnşaat A.Ş. “BATI Devre-mülk Tesisleri Komple, Projeleri”, Güzelçamlı, Aydın,1991

- Aydın Belediyesi, “Merkez Altyapı Üretim Tesisleri”, Aydın, 1997

Aydın Belediyesi “Doğu Gurubu İtfaiye Tesisleri”,  Aydın, 1996

- Aydın Belediyesi “Nakliyeciler Terminali Tesisleri”, Aydın, 1997

Aydın Valiliği,“2000 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Eğitim ve sağlık Tesisleri”, Aydın,1997

- AYSEV Vakfı, “Aydınspor Stadı ve Kamp tesisleri”, Aydın, 1997

AYSEV Vakfı, “Aydınspor Kültür ve Eğlence merkezi”, Aydın, 1997

AKVAK Vakfı, “Aydın Tenis Kulübü Lokal ve spor kompleksi”, Aydın, 1998

- AKVAK Vakfı, “Aydın Arkeoloji Araştırma Merkezi ve Misafirhanesi”, Aydın, 1998

- Aydın Belediyesi, “AYKO Çarşı Tesisleri”, Aydın, 1995

- Aydın Belediyesi, “Mimarsinan Alışveriş  Merkezi”, Aydın, 1998

- Aydın Belediyesi, “Efekent Çarşı ve sosyal tesis kompleksi”, Aydın, 1996

- AYTV Aydın Televizyonu A.Ş. “Merkez Binası ve Apartman “, Aydın, 1998                                     

- Aydın Belediyesii, “AYTEKS Çarşı ve Sosyal Tesisleri”, Aydın, 1999

- Aydın Belediyesi, “Kemer Mezarlık Kompleksi”, Aydın, 1995

- Aydın Belediyesi, “Aydın Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Kompleksi”, Aydın, 2000

Aydın Belediyesi, “İzmir Parkı Sosyal Tesisleri”, Aydın, 1998

Aydın Mali Müşavirler Odası, “Mali Müşavirler Odası Hizmet Binası”, Aydın, 2001

- Umurlu Organize Sanayi Bölgesi, “Umurlu Organize sanayi Bölgesi Hizmet Binası ve Sosyal tesisleri”, Umurlu - Aydın, 2001

- Milli Eğitim Bakanlığı, “Aydın Güzel Sanatlar Lisesi”, Aydın, 2001

Aydın Belediyesi, “Girme Mahallesi sağlık Ocağı”, Aydın, 1996

- Aydın Belediyesi, “Girne – Kümeevler Sosyal Tesisleri”, Aydın, 1994

- Aydın Valiliği, “Deprem ve Kriz Merkezi Kompleksi”, Aydın, 1999

Aydın Belediyesi, “Efeler Spor Kompleksi”, Aydın, 2002

AYSEV Vakfı, “Yedieylül Spor Kompleksi”, Aydın, 2000

AYSEV Vakfı, “Yörük Ali Efe Kapalı Spor salonu ve spor kompleksi”, Aydın, 1999

Aydın Valiliği,  “Yıldız Kenter Şehir Tiyatrosu”, Aydın, 2001

- Aydın Valiliği, “Aydın Emniyet sarayı”, Aydın, 1998

- ASYAV Vakfı, “Aydın Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”, Aydın, 1997

- ASYAV Vakfı, “Sinema ve ticaret Merkezi”, Aydın, 1998

- Aydın Belediyesi, “Olimpik Spor Tesisleri Kompleksi”, Aydın, 1995

- Aykonut Kooperatifi, “Yamaçevler Sitesi”, Aydın, 1997

- Aykonut Kooperatifi, “Karacasu Sitesi”, Aydın, 1998

- Aykonut Kooperatifi, “Fidanlık Sitesi”, Aydın, 1998

- Aykonut Kooperatifi, “Mutlukent Sitesi”, Aydın, 1998

- Aykonut Kooperatifi, “Efe Sitesi”, Aydın, 1998

- Aykonut Kooperatifi, “Balıkkent Sitesi”, Aydın, 1998

- Aykonut Kooperatifi, “Zeybek Sitesi”, Aydın, 1998

- ASTİS Kooperatifi,  “Gıda Çarşısı”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi, “Demirciler Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi, “Konfeksiyoncular Sitesi”, Aydın 1997

- ASTİS Kooperatifi, “Marangozlar Sitesi”, Aydın , 1997

- ASTİS Kooperatifi, “Tamirciler Sitesi”, Aydın , 1997

- ASTİS Kooperatifi, “Hurdacılar Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Dökümcüler Sitesi”, Aydın , 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Tamirciler Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “LPG Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Matbaacılar Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Mermerciler Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “İnşaat Malzemeleri Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Ziraat Aletleri Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Mahrukatçılar Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Kaportacılar Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Nakliye – Kargocular Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Deri Eşyacılar Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Alüminyumcular Sitesi”, Aydın, 1997

- ASTİS Kooperatifi,  “Merkez Hizmet Binası”, Aydın, 1997

- Aydın Belediyesi, “Ata Mah. Akaryakıt Tesisleri ve Motel Kompleksi”, Aydın, 1996

- Aydın Belediyesi, “Çöp şiş restoranları kompleksi”, Aydın , 1996

- Aydın Belediyesi, “Nakliyeciler Terminali”, Aydın, 1996

- Kültür Bakanlığı, “Aydın Arkeoloji Müzesi”, Aydın, 1999

- EBSO Aydın Sanayi Odası Şb., “Aydın Sanayi Odası Hizmet Binası”, Aydın, 1997

- Aydın Esnaf Odaları Birliği, “Aydın Esnaf Sarayı”, Aydın, 1997

- ASYAV Vakfı “Aşevleri ve sosyal Yardım Merkezleri”, Aydın, 1996

- ASYAV VAKFI “Kadın Sığınma evi ve Huzur Evi”, Aydın , 1996

- Adalat Bakanlığı, “Aydın Yeni Adliye Binası (hukukçular Sitesi)”, Aydın, 1994

- Aydın Belediyesi, “Aydın Belediye Sarayı”, Aydın, 2001

- Milli Eğitim Bakanlığı, “Yedieylül İlköğretim Okulu (yeni bina)”, Aydın, 2001

- Aydın Valiliği, “Aydın Gençlik Merkezi”, Aydın 1996

- Aydın Belediyesi, “Turistik Park Fast Food Tesisleri”, Aydın 1999

- Aydın Belediyesi, “Aydın Güzel sanatlar Galerisi”, Aydın 1999

- ASYAV Vakfı, “Atatürk Meydanı ve Yer altı otoparkı”, Aydın 1996

- Aydın Belediyesi, “İsmet Sezgin Parkı kafeterya ve sosyal tesisleri”, Aydın , 1995

- Bedesten İşyeri Kooperatifi, “Bedesten Katlı Otopark ve İş Merkezi”, Aydın, 1996

- Aydın Belediyesi, “Akaryakıt Tesisleri ve Garaj Oteli”, Aydın”, 1996

- Aydın Belediyesi, “Ilıcabaşı Düğün salonu”, Aydın, 1995

- Aydın Belediyesi, “Ilıcabaşı Çarşı”, Aydın, 1995

- Aydın Belediyesi, “Pınarbaşı Eğlence ve Mesire Merkezi”, Aydın, 1995

- ASYAV Vakfı, “Düğün salonu ve Süpermarket”, Aydın, 1997

- Aydın Şöförler Odası, “ Sosyal Tesisleri ve Akaryakıt İstasyonu”, Aydın, 1995

- AYTER A.Ş., “AYTER Ilıcabaşı Kaplıca Oteli”, Aydın 1995

- AYTER A.Ş., “Ayter Ilıcabaşı Alışveriş Merkezi”, Aydın 1995

- Aydın Belediyesi, “Aydın İstisnai Sosyal Tesis Kompleksi”, Aydın 1996

- Aydın Valiliği, “Aydın Emniyet Müdürşlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Binası”, Aydın 1997

- AYSEV Vakfı “ Hükümet önü Katlı Otopark tesisleri”, Aydın 1994

- Aydın Belediyesi, “Dolunay Kafe Tesisleri”, Aydın, 1994

- ASYAV Vakfı, “Yedek Parçacılar Sitesi ve Düğün Salonu”, Aydın, 1996

- Aydın Belediyesi, “378 adet, park ve çevre tanzimi peyzaj projeleri, Aydın, 1994-2002

 

NOT:   Yukarıda belirtilen yatırımların; açıklanan Proje hizmetlerinin yanı sıra, bazılarının İnşaat Kontrollük Hizmetleri ile Büyük bölümünün Yapım (müteahhitlik)  hizmetlerini yürütmüştür.

   

          BİLGİ  İŞLEM  PROJE  VE  HİZMETLERİ

 - Y.S.E Genel Müdürlüğü, “Köy İçme suyu Şebekeleri Yatırım Planlaması”, Bilgisayar Otomasyonu, Programlama ve Uygulama Hizmetleri”, Ankara, 1972

- Y.S.E. Genel Müdürlüğü, “Köy içme suyu İnşaatları; Metraj, Kesin Hesap ve Hakediş Raporlarının Bilgisayarla Uygulanması”, Programlama ve Uygulama Hizmetleri”, Ankara, 1972

 - TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü, “Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinin Oluşturulması ve Bina İnşaatları Keşif Evrak Tanzimi”, Programlama ve Uygulama Hizmetleri”, Ankara, 1972

- BETONS; Betonarme Projeleri Bilgisayar Program Paketi”, Ankara, 1972

- YOL-360; Şehirlerarası Karayolu Projelendirme Program Paketi”, Ankara, 1972

 - SU-ŞEBEKE; İçme Suyu Şebekeleri Projelendirme Program Paketi”, Ankara, 1973

- YAPI-ANALİZ; Yapı Statik ve Dinamik Analiz Program Paketi”, Ankara, 1973

 - ISITMA-SOĞUTMA; Isıtma Soğutma Tesisatları Program Paketi”, Ankara, 1973

- KABUK YAPI; Kabuk ve Tonoz Yapıların Statik Analizi Program Paketi”, ABD, 1974

- KANAL-ŞEBEKE,  Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin Tasraım Program Paketi”,   Ankara, 1971

- NASA, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, “Hava Yapıları Aerodinamik Analizi Program Paketi” NASA tarafından finanse edilen Uygulamalı Araştırma Projesi, Wisconsin, ABD., 1975

- NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, “ Buzkıran Gemilerin statik ve dinamik Analizi Program Paketi”, NASA Tarafından finanse edilen uygulamalı araştırma projesi, Wisconsin, A.B.D., 1974

- Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, “TURBAN Turistik İşletmelerin Bilgisayar Otomasyonu”, Sistem Analizi ve İhale Dosyası Hizmetleri, Ankara, 1986

- Çankaya Belediyesi, “BELDE- OTOS, Belediye Hizmetlerinin Bilgisayar Otomasyonu Program Paketi”, Sistem Analizi, Programlama ve Uygulama Hizmetleri, Ankara, 1987

- ERİMTAŞ Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş., “İMPOS, İnşaat Malzemeleri Pazarlama Program Paketi” Sistem Analizi, Programlama ve Uygulama Hizmetleri, Ankara, 1987

- BATI İnşaat A.Ş., “İNTOS, İnşaat Taahhütleri Otomasyon Sistemi”, Ankara, 1988

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , “Maden Dairesi, Maden alanları Ruhsat ve Takip Otomasyon Sistemi”, Sistem Analizi, Uygulama Programları, (konsorsiyum olarak) Ankara, 1988

- Aydın Belediyesi, “Belediye Hizmetlerinin  Otomasyonu”, Sistem Analizi, Aydın, 1988

- BATI Yapı Elemanları A.Ş.,  “Üretim Tesisleri otomasyonu”, Sistem analizi ve Uygulama Programları, Aydın,1989

- BATI Pazarlama A.Ş., “İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Stok kontrol otomasyonu”,  Sistem analizi ve uygulama Programları, Aydın, 1988

- Aydın Belediyesi KENT BİLGİ SİSTEMİ – AKBİS, “Kent genelinde Coğrafi ve Beşeri Bilgi Sistemi kurulması”, Harita, imar planlama, kadastro,altyapı, ve belediye hizmetlerinin entegre otomasyonu, Aydın, 1995

 - CLARE  Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri  -  Uluslar arası Sorunlar”, Araştırma raporu ve Sistem Analizi, Strasbourg, 2000

  

          S İ Y A S İ     Ö Z G E Ç M İ Ş İ

  

  • 1993 yılına kadar hiçbir siyasi partiye kayıtlı olmadı ve hiçbir siyasi çalışma yapmadı.

 

  • Mayıs. 1993 tarihinde ANAVATAN PARTİSİ’ne kaydoldu, 27.Mart.1994 Mahalli Seçimlerinde, ayni partiden Aydın Belediye Başkanlığı’na seçildi.

 

  • 18.Nisan.1999 Mahalli İdareler seçimlerinde, ikinci kez ANAVATAN Partisinden Aydın Belediye Başkanlığına seçildi.

 

  • 3.Kasım.2002 Milletvekili Genel Seçimlerine Aydın İlinden Bağımsız Milletvekili adayı olarak katıldı. Almış olduğu 41.000 oyun 31.000’i hatalı oy kullanıldığı gerekçesi ile iptal edildi. Bu hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açmış olduğu dava halen derdesttir.

 

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

 HÜSEYİN AKSU

 1948 YILINDA ISPARTA İLİ YALVAÇ İLÇESİNDE DOĞDU.  1971 YILINDA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK MEZUN OLDU. AYNİ ÜNİVERSİTEDE, ELEKTRONİK HESAP BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDE, 1973 YILINA KADAR ASİSTAN OLARAK DERS VERDİ VE İNŞAAT BÖLÜMÜNDE  SAYISAL ANALİZ DALINDA MASTER YAPTI. 1973 YILINDA, NASA (Amerikan Ulusal Astronotik ve Uzay İdaresi)’nin DAVETİ İLE AMERİKA’YA GİDEREK;  NASA TARAFINDAN DESTEKLENEN “ HAVA YAPILARININ AERODİNAMİĞİ” KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA PROJESİNİ YÖNETTİ VE MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ VE UYGULAMALI MATEMATİK DALINDA DOKTORA ÇALIŞMASI YAPTI.  AYNİ SÜRE İÇİNDE, 1976 YILINA KADAR; UNİVERSITY OF WISCONSIN – MILWAUKEE’DE LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DÜZEYİNDE DERS VERDİ.  YİRMİ CİVARINDA BİLİMSEL MAKALESİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE YAYINLANDI.

 1976 YILINDA,  İŞ HAYATINA BAŞLADI; İŞ HAYATI SÜRESİNCE; ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ; YEREL YÖNETİM, ŞEHİRCİLİK, KONUT FİNANSMANI, PLANLAMA VE BİLGİ SİSTEMLERİ KONULARINDA ARAŞTIRMALARINA DEVAM ETTİ. KURUCUSU OLDUĞU; BATI ŞİRKETLER GURUBU BÜNYESİNDE,  İNŞAAT -  SANAYİ – PAZARLAMA VE BİLGİ İŞLEM KONULARINDA, ÇOK SAYIDA PROJEYİ BAŞARI İLE TAMAMLADI. BU SÜRE İÇİNDE ÇEŞİTLİ BELEDİYELERDE VE BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ’NE DANIŞMANLIK YAPTI. YOĞUN İŞ VE DANIŞMANLIK YAŞAMINDA; ÇOK SAYIDA YÖNETİMSEL YAPILANMA RAPORU, KANUN VE YÖNETMELİK TASARILARI ÇALIŞMALARINA KATILDI. ÇEŞİTLİ HİZMET ÖDÜLLERİ ALDI.

 1993 YILINDA, ANA HİSSEDARI OLDUĞU TÜM ŞİRKETLERİ TASFİYE KARARI ALARAK; SİYASİ YAŞAMINA BAŞLADI. 27.MART.1994 TARİHİNDE AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ. NİSAN.1999 SEÇİMLERİNDE İKİNCİ KEZ AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ. BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜRESİ İÇİNDE; KENT YÖNETİMİ, KENT BİLGİ SİSTEMLERİ, PLANLAMA VE YATIRIM MODELLERİ, YEREL YÖNETİM REFORMU GİBİ KONULARDA UYGULAMA MODELLERİ GELİŞTİRDİ VE AYDIN KENTİNDE UYGULADI. 1999 YILINDA “AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ” ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.  AVRUPA KONSEYİ ADINA, ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA MAKALELER SUNDU. KONGRE’YE BAĞLI “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİTESİ” BAŞKANLIĞINI ÜÇ YIL SÜRE İLE YÜRÜTTÜ.  2003 YILINDA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE ŞEHİRCİLİK BÖLÜMÜNDE DERS VERMEYE BAŞLADI.  2004 YILINDAN İTİBAREN FAALİYETE GEÇİRDİĞİ ESKİ ŞİRKETLERİNİ “AKSU HOLDİNG” ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRDİ. ROMANYA – A.B.D. VE TÜRKİYE’DE KURDUĞU 6 YENİ ŞİRKETLE; MÜŞAVİRLİK, PLANLAMA VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİ. 

www.aydinozel.com

 Editör : Editör

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 15 Puan Verildi
1198 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 1 )   

 ZEKİ

16.9.2011 14:07:19 

  ÖRNEK ALINMASI

Cevapla


SAYIN ESKİ AYDIN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN AKSU BEYEFENDİ ,AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜRESİNCE CİDDİ , KALICI ve ÖRNEK HİZMETLER YAPTIĞINI HERKES YAKINDAN BİLMEKTEDİR. AYDININLILARIN ÖNÜNE AÇAN YENİ NAZIM PLANINI HAZIRLAYARAK HEMEN CESARETLE UYGULAYAN ve ÇEVRE BELEDİYELERE ÖRNEK OLAN BİR BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMİŞTİR . ŞU ANDA DA AYDININ GÜZİDE GAZETESİ OLAN ÖZEL HABER DE KÖŞE YAZILARINI GÖRMEK ve OKUMAKTAN SON DERECE MUTLU OLACAĞIM.KENDİSİNE SAĞLIKLI UZUN ÖMÜRLER ve BAŞARILAR DİLERİM.<SÖKE ATATÜRK MAH.MUHTARI >AYRICA ;ESKİ FOTOĞRAF KOLLEKSİYONERİ...


İp Adresi Kayıtlı   

Sayfa  

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Duyuru
 Köşe Yazıları

Adnan AYTAŞKIN

Adnan AYTAŞKIN ¬
MHP yeni Genel Başkanı Kim Olacak

Aydınspor 1923

Aydınspor 1923 ¬
Aydınspor 1923 Yönetim Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Aydın Belediyesi

Aydın Belediyesi ¬
AYDIN’A ADNAN MENDERES İSMİ YAKIŞACAKTIR

Mehmet ERDEM

Mehmet ERDEM ¬
Ak Partili Mehmet Erdem den CHP li Bülent Tezcan a MHP li Ali Uzunırmak Açıklaması

Muammer ÖZTÜRK

Muammer ÖZTÜRK ¬
DAHA GÜZEL BİR YAŞAM İÇİN

Şuayip YEĞEN

Şuayip YEĞEN ¬
LİSANSLI EMLAK KOMİSYONCULUĞU YASA TASARISI ÜZERİNE

Kuşadası Belediyesi

Kuşadası Belediyesi ¬
3. ULUSLARARASI FOTOĞRAF GÜNLERİ KUŞADASINDA GERÇEKLEŞTİ

F. Coşkun IRMAK

F. Coşkun IRMAK ¬
BÜTÜN ŞEHİR AYDIN

Aydın Valiliği

Aydın Valiliği ¬
Kuşadası ve Didim de Kaçak Göçmen Operasyonu

Metin Lütfi BAYDAR

Metin Lütfi BAYDAR ¬
METİN LÜTFİ BAYDAR DAN BAŞBAKAN A SORU BOMBARDIMANI

Başar BARIŞ

Başar BARIŞ ¬
ÜLKEMİZDE SOSYOPOLİTİK İKLİM ; ÇOK BULUTLU…

Mevlüt KENAR

Mevlüt KENAR ¬
MİLLİ AYDIN BANKASI

Burhan AYDIN

Burhan AYDIN ¬
Türk Emekli Sen Başkanı Burhan Aydın : KAZIK ÜSTÜNE KAZIK..

Ali Gültekin KILINÇ

Ali Gültekin KILINÇ ¬
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Yatırımlarına Destek

Cemal Aydın ÖZPOLAT

Cemal Aydın ÖZPOLAT ¬
Aydın Sevgi Yolundaki Kazım Karabekir Büstü ve Rütbesi

Barış SOYUÇOK

Barış SOYUÇOK ¬
Barış Soyuçok : Gençliği İlim ve İrfan Hizmetine Davet ediyoruz

Bülent TEZCAN

Bülent TEZCAN ¬
CHP li Bülent Tezcan Gözaltına Alınan Öğrencileri Sordu

Osman AYDIN

Osman AYDIN ¬
CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın Mısır Fiyatlarını Sordu

Mustafa BİRİNCİOĞLU

Mustafa BİRİNCİOĞLU ¬
Nazilli İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tarafından Düzenlenen 2. İyi Yönetişim Lisansüstü Yaz Okulu Başarı ile Tamamlandı

Ali NARİN

Ali NARİN ¬
BALYOZ DAVASI VE MİLLİ İRADE SENDROMU
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Eylül 2016

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 1
 Bugün : 11
 Dün : 57
 Toplam : 207788
 Ip No : 54.167.65.247
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.9959 3.0013
  Euro 2.9451 2.9646
 
 Hava Durumu 
 ReklamPageRank Checker


AYDIN HABERLERİ | İLÇE HABERLERİ | EKONOMİ HABERLERİ | SPOR HABERLERİ | SİYASET HABERLERİ | YAŞAM HABERLERİ | Aydın Şehir Rehberi | EĞİTİM HABERLERİ | ASAYİŞ HABERLERİ | KUŞADASI HABERLERi | GÜNCEL HABERLER | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2008- AydınÖzel Haber - Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu sitede

Çilem.Net Haber Yazılımı kullanılmaktadır.